สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 เวลา 23:50 น.


มกราคม

อบรม "นวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน" วันอังคารและวันพุธที่ 22-23 มกราคม 2562

กุมภาพันธ์

อบรม "การตรวจประเมินและทดสอบแบบไม่ทำลาย" (ภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ) วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการคอนกรีต ประจำปี ครั้งที่ 14 (ACC 14)" ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 14  วันที่ 6, 7, 8 มีนาคม 2562

เมษายน

พฤษภาคม

อบรม "แนวทางใหม่สำหรับการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว" วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 * * * * * รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น * * * * *

มิถุนายน

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 * * * * * รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น * * * * * *

อบรม "การออกแบบการก่อสร้างการซ่อมแซม Concrete Silo" วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

อบรม "การออกแบบชิ้นส่วนพิเศษของโครงสร้างสำหรับต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 13-14 มิถุนายน 2562

อบรม "โครงสร้างคอนกรีตเพื่อต้านผลจากน้ำ" วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
กรกฎาคม
อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 12" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศง 2562
อบรม "วิศวกรรมนิติวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์จากอดีตสู่แนวทางพัฒนาในอนาคต" วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

สิงหาคม
อบรม "การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 8" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่
อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 7" วันที่ 22-23, 30-31 ส.ค. และ 6-7 ก.ย. พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่
กันยายน
อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 7" วันที่ 22-23, 30-31 ส.ค. และ 6-7 ก.ย. พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่
ตุลาคม
อบรม "หลักพื้นฐานของคอนกรีต การประยุกต์ใช้และการพัฒนา" วันพฤหัสบดี วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 24, 25, 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่
อบรม "เฟอร์โรซีเมนต์ แนวคิด การพัฒนาและการประยุกต์สำหรับประเทศไทย" วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

พฤศจิกายน


ธันวาคมปฏิทินกำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการประจำปี 2561 ได้ที่นี

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:33 น.