การเทคอนกรีตทับหน้า (Overlay Concrete)

 

การเทคอนกรีตทับหน้า

( Overlay concrete )


คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด ( CPAC )


การเทคอนกรีตทับหน้า (Overlay concrete) หมายถึง การเทวัสดุ ได้แก่ คอนกรีตทับหน้าบนพื้นคอนกรีตเดิมที่มีอยู่ มักนิยมใช้ซ่อมแซมผิวหน้าพื้นคอนกรีตเดิมที่สึกกร่อน เสียหาย หรือต้องการปรับปรุงผิวหน้าพื้นเดิมให้แข็งแกร่งขึ้น

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่