สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 กันยายน 2010 เวลา 23:43 น.

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

โครงการอบรม "แนวทางใหม่สำหรับการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว"

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

@ @ @ @ @ โครงการใหม่ @ @ @ @ @

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใบลงทะเบียนด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

 

โครงการอบรม "โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น"

วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ( 5 วัน 3 คืน )

@ @ @ @ @ รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น สนใจสมัครเลยนะคะ ^_____^ @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน


 

 

โครงการอบรม "การออกแบบการก่อสร้างการซ่อมแซม Concrete Silo"

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

@ @ @ @ @ โครงการใหม่ @ @ @ @ @

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใบลงทะเบียนด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

 

โครงการอบรม "การออกแบบชิ้นส่วนพิเศษของโครงสร้างสำหรับต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว"

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 13-14 มิถุนายน 2562

@ @ @ @ @ โครงการใหม่ @ @ @ @ @

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใบลงทะเบียนด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
ประกาศผลการประกวด
รางวัล TCA Concrete Practice Award
ประจำปี 2017

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล ประธานกรรมการ

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล กรรมการ

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล กรรมการ

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล กรรมการ

รศ.เอนก ศิริพานิชกร กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช กรรมการและเลขานุการ

 

รางวัล (TCA Concrete Practice Award : Silver Medal) ได้แก่

1. บริษัท เอส ซี บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อโครงการ : นวัตกรรมคอนกรีตใต้น้ำ

(ผู้ได้รับรางวัลต้องนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 (ACC 13) วันที่ 7-9 มี.ค.2561

พร้อมทั้งรับมอบเหรียญรางวัล ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี)

 


 


 

 


 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 13/2561-2562 ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตฯ ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานฯ (วสท.) กรุงเทพฯ โดยจะเริ่มการประชุมตั้งแต่ เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป และใคร่ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ภายในงานจัดเสวนา "ทิศทางการพัฒนาวงการก่อสร้างของประเทศไทย ในปี 2562" จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 เวลา 10:47 น.