ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2563


มกราคม

อบรม "ACI318-19 และการประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21" วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563

กุมภาพันธ์

อบรม "Future Trends of Digital Fabrication in Architecture, Engineering and Construction" วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรม "เฟอร์โรซีเมนต์ แนวคิด การพัฒนาและการประยุกต์สำหรับประเทศไทย" วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย ชุดย่อยที่ 1 การออกแบบคานและเสา (Module 1)" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 28-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

มีนาคม

อบรม "คอนกรีตพิเศษ แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบและการใช้งาน" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2563

อบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย ชุดย่อยที่ 2 การออกแบบแผ่นพื้นและองค์อาคารเชิงระนาบ (Module 2)" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ.2563

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการคอนกรีต ประจำปี ครั้งที่ 15 (ACC 15)" ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 15  วันที่ 25, 26, 27 มีนาคม พ.ศ.2563

เมษายน

อบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย ชุดย่อยที่ 3 พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด (Module 3)" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2563 # # แจ้งเลื่อนอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 2019 ไปอบรมวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ.2563 # #

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
อบรม "เจาะลึกรอยร้าว ปัญหาโลกแตกในงานคอนกรีต พร้อมตัวอย่างปัญหาและแนวทางแก้ไข" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2563 Online Seminar + ดูงาน (รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น) ดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่นี่
อบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย ชุดย่อยที่ 4 ความเชื่อมโยง ACI318-19 สู่ มยผ.1301/1302-61 Module 4" วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563
พฤศจิกายน
อบรม "ที่สุดของงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตใต้ดินลึกในประเทศไทย" วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่นี่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล TCA Concrete Practice Award ส่งผลงานเข้ามาภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563


ธันวาคมปฏิทินกำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการประจำปี 2563 ได้ที่นี