ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2562


มกราคม

อบรม "นวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน" วันอังคารและวันพุธที่ 22-23 มกราคม 2562

กุมภาพันธ์

อบรม "การตรวจประเมินและทดสอบแบบไม่ทำลาย" (ภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ) วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการคอนกรีต ประจำปี ครั้งที่ 14 (ACC 14)" ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 14  วันที่ 6, 7, 8 มีนาคม 2562

เมษายน

พฤษภาคม

อบรม "แนวทางใหม่สำหรับการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว" วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 * * * * * รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น * * * * *

มิถุนายน

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 * * * * * รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น * * * * * *

อบรม "การออกแบบการก่อสร้างการซ่อมแซม Concrete Silo" วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

อบรม "การออกแบบชิ้นส่วนพิเศษของโครงสร้างสำหรับต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 13-14 มิถุนายน 2562

อบรม "โครงสร้างคอนกรีตเพื่อต้านผลจากน้ำ" วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (เลื่อนอบรมเป็นวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562)
กรกฎาคม
อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 12" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (เลื่อนอบรมไปวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)
อบรม "วิศวกรรมนิติวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์จากอดีตสู่แนวทางพัฒนาในอนาคต" วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (เลื่อนอบรมไปวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562)

สิงหาคม
อบรม "การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 8" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ.2562
อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 7" วันที่ 22-23, 30-31 ส.ค. และ 6-7 ก.ย. พ.ศ.2562
กันยายน
อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 7" วันที่ 22-23, 30-31 ส.ค. และ 6-7 ก.ย. พ.ศ.2562
ตุลาคม
อบรม "โครงสร้างคอนกรีตเพื่อต้านผลจากน้ำ" วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
อบรม "การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างคอนกรีตที่มีอยู่เดิม" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ.2562
อบรม "หลักพื้นฐานของคอนกรีต การประยุกต์ใช้และการพัฒนา" วันพฤหัสบดี วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 24, 25, 26 ตุลาคม พ.ศ.2562
อบรม "เฟอร์โรซีเมนต์ แนวคิด การพัฒนาและการประยุกต์สำหรับประเทศไทย" วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 (เลื่อนอบรมไปวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)
พฤศจิกายน
อบรม "นวัตกรรมวัสดุและเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมเพื่อความคงทนอย่างยั่งยืน" วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรม "งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 9" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 8-9, 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรม "การออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ" วันพุธ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 20, 21, 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 12" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ธันวาคม

อบรม "วิศวกรรมนิติวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์จากอดีตสู่แนวทางพัฒนาในอนาคต" วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 (เลื่อนอบรมไปวันที่ XXXXXX พ.ศ.2563 ยังไม่กำหนดวันที่)

อบรม "คอนกรีตพิเศษ แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบและการใช้งาน" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ.2562
อบรม "การวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับน้ำหนักบรรทุกไม่ปรกติในโครงสร้างคอนกรีต" วันอังคารและวันพุธที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

ปฏิทินกำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการประจำปี 2561 ได้ที่นี