ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2561


มกราคม

อบรม "เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รุ่นที่ 2" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 26-27 มกราคม 2561

กุมภาพันธ์

อบรม "อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 9" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561

อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 10" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13 วันที่ 7,8,9 มีนาคม 2561 ณ Zign Hotel Pattaya

อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6"

MODULE 1 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 16-17 มีนาคม 2561

MODULE 2 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 23-24 มีนาคม 2561

MODULE 3 วันศุกรืและวันเสาร์ที่ 30-31 มีนาคม 2561

 

อบรม "Seawater and Marine Concrete" วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 * * * * * ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี * * * * *

เมษายน

อบรม "น้ำหนักบรรทุกออกแบบที่ไม่ปรกติสำหรับโครงสร้างคอนกรีต" วันอังคารและวันพุธที่ 24-25 เมษายน 2561 

พฤษภาคม

อบรม "คอนกรีตพิเศษ แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบและการใช้งาน" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดBrochure

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน
อบรม "งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2-3 , 9-10 พฤศจิกายน 2561 (หลักสูตร 4 วัน) ดาวน์โหลดBrochure
อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดBrochureธันวาคมปฏิทินกำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการประจำปี 2561 ได้ที่นี