ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2560


มกราคม

กุมภาพันธ์

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

อบรม "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุจีโอโพลิเมอร์สำหรับงานก่อสร้าง" วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 * * * * * ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี * * * * *
มีนาคม

อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 9" วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม และ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

เมษายน

อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 9" วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม และ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 

พฤษภาคม

อบรม "การใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 อบต. จังหวัดจันทบุรี ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

อบรม "อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 9" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

มิถุนายน

อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 5"

Module 1 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2-3 มิถุนายน 2560

Module 2 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 9-10 มิถุนายน 2560

Module 3 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 23-24 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

อบรม "การเลือกใช้ ติดตั้งและตรวจสอบ อุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีตตามหลักวิศวกรรม รุ่นที่ 1" วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

อบรม "นวัตกรรมเคมีภัณฑ์สำหรับงานคอนกรีตสมัยใหม่ รุ่นที่ 3" วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

อบรม "การออกแบบและก่อสร้างพื้นไร้คานคอนกรีตแบบอัดแรงที่หลัง รุ่นที่ 1" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายนธันวาคมปฏิทินกำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการประจำปี 2560 ได้ที่นี