ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2560


มกราคม

กุมภาพันธ์

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

อบรม "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุจีโอโพลิเมอร์สำหรับงานก่อสร้าง" วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 * * * * * ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี * * * * *
มีนาคม

อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 9" วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม และ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

เมษายน

อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 9" วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม และ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 

พฤษภาคม

อบรม "การใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 อบต. จังหวัดจันทบุรี

อบรม "อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 9" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 

มิถุนายน

อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 5"

Module 1 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2-3 มิถุนายน 2560

Module 2 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 9-10 มิถุนายน 2560

Module 3 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 23-24 มิถุนายน 2560


อบรม "การเลือกใช้ ติดตั้งและตรวจสอบ อุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีตตามหลักวิศวกรรม รุ่นที่ 1" วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

อบรม "นวัตกรรมเคมีภัณฑ์สำหรับงานคอนกรีตสมัยใหม่ รุ่นที่ 3" วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

อบรม "การออกแบบและก่อสร้างพื้นไร้คานคอนกรีตแบบอัดแรงที่หลัง รุ่นที่ 1" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 28-29 มิถุนายน 2560
กรกฎาคม
อบรม "การทำงานคอนกรีตในงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 3" [Inhouse บริษัท บวิค-ไทย จำกัด] วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

สิงหาคม
อบรม "การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานแรงระเบิด รุ่นที่ 1" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 23-24 สิงหาคม 2560
อบรม "การออกแบบสะพานคอนกรีตต้านแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 30-31 สิงหาคม 2560
กันยายน
อบรม "พัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 2" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 15-16 กันยายน 2560
ตุลาคม

พฤศจิกายน
อบรม "การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2" วันอังคาร, วันพุธและวันพฤหัสบดีที่  7,8,9, พฤศจิกายน 2560

อบรม "นวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างสมัยใหม่" วันอังคารและวันพุธที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560ธันวาคม

อบรม "การออกแบบเมื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งานสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 5" วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

อบรม "งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 7" (หลักสูตร 4 วัน) วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 15-16 , 22-23 ธันวาคม 2560


ปฏิทินกำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการประจำปี 2560 ได้ที่นี