วารสารคอนกรีต
คอนกรีตชนิดพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 เวลา 15:04 น.

บทที่ 10
คอนกรีตชนิดพิเศษ
(Special Concrete)

ผศ.ดร.บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


10.1 คอนกรีตต้านทานความร้อนและทนไฟ (Heat-resisting and refactory concrete [H1])

10.1.1 ปูนซีเมนต์แคลเซียมอลูมิเนต (Calcium aluminate cement, CAC)


คอนกรีตที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงจำเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ที่มีองค์ประกอบแคลเซียมอลูมิเนตเป็นวัสดุประสาน

มวลรวมที่มีความสามารถในการทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงได้และมวลรวมละเอียดที่ทนต่อความร้อนได้ดี

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 เวลา 15:41 น.
 
ความสำคัญ(น้อย?) ของส่วนผสม การทำงานและระดับกำลังต่อความคงทนของคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 14:26 น.

 

ความสำคัญ(น้อย?)

ของส่วนผสม การทำงานและระดับกำลังต่อความคงทนของคอนกรีต

 

นันทวัฒน์ ขมหวาน1 สุวิมล สัจจวาณิชย์2 ทักษ์ดนัย เขียวอ่อน1 พัชดาภรณ์ ช้างน้ำ1 ธนวรรธก์ มีศักดิ์3 พรศักดิ์ ปานย้อย4


1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
4 การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

 

ปัญหาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตกระทบต่อการใช้งานในระยะยาวของโครงสร้าง

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 เวลา 15:05 น.
 
การประเมินสภาพสะพานด้วยนวัตกรรมประมวลผลด้วยภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 15:44 น.

 

การประเมินสภาพสะพานด้วยนวัตกรรมประมวลผลด้วยภาพ

โดย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาค และมีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจสำคัญทั้งประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย

จีนและเวียดนามทั้งยังเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทางบกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า ลาว กัมพูชาด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันถนนและสะพาน

หลายแห่งในประเทศไทยนั้นจึงรองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นอย่างมากส่งผลให้ถนนและสะพานได้รับความเสียหายจากการรองรับน้ำหนัก

บรรทุกขนส่งสินค้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ สะพานบางแห่งยังมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างสะพาน

ดังแสดงในรูปที่ 1

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 14:30 น.
 
นวัตกรรมคอนกรีต 4.0 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 16:37 น.

นวัตกรรมคอนกรีต 4.0

ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ในยุคประเทศไทย 4.0 กระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆได้เข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น การนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมคอนกรีตมาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การก่อสร้างทั้งช่วยร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดต้นทุนการก่อสร้าง และลดของเสียจากการก่อสร้าง เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่โลก

ที่เราอาศัยอีกด้วยในบทความนี้ จะกล่าวถึงนวัตกรรมคอนกรีตน่ารู้ ตั้งแต่ เทคโนโลยีสร้างสะพานคอนกรีตด้วย 3D Printing นวัตกรรมคอนกรีตโค้ง

คอนกรีตโปร่งแสงและ นาโนคอนกรีต

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 16:01 น.
 
การป้องกัน และซ่อมแซมการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ตามหลักการทางไฟฟ้าเคมี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 15:43 น.

การป้องกัน และซ่อมแซมการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

ตามหลักการทางไฟฟ้าเคมี

ผศ.ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้าง และบำรุงรักษา

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปโดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ใกล้ทะเล
โครงสร้างที่ผ่านการใช้งานมานาน โดยความเสียหายที่พบมีตั้งแต่คราบน้ำสนิม การแตกร้าวของพื้นผิว การหลุดร่อนของพื้นผิวคอนกรีต
การร่วงหล่นของผิวคอนกรีต ไปจนกระทั่งการพังทลายของโครงสร้าง ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานได้ และความปลอดภัยของโครงสร้าง

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 16:03 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 14